Dostawa

1) Wiążący termin dostawy określony jest przez Wulkan S.C. w potwierdzeniu zamówienia.

2) Terminem dostawy jest dzień udostępnienia towarów Kupującemu, w tym także poprzez ich przekazanie przewoźnikowi.

3) W przypadku opóźnienia odbioru lub spowodowania innych okoliczności opóźniających dostawę, Wulkan S.C. może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Brak odbioru nie wpływa na wymagalność ceny sprzedaży.

4) Uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu w przypadku siły wyższej lub nieprzewidzianych uprzednio okoliczności, utrudniających wywiązanie się przez Wulkan S.C. z jej obowiązków lub w przypadku opóźnień dostawców Wulkan S.C.

5) Wulkan S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, chyba, że są wynikiem winy umyślnej.

6) Dopuszczalne są dostawy częściowe.

7) Dostępne opcje dostawy to "odbiór osobisty" oraz "kurier DHL".