Wymogi montażowe wtryskiwaczy w samochodzie. Instrukcja montażu.

1. Gniazda w głowicy silnika należy oczyścić z zabrudzeń, powierzchnie uszczelniające przy podkładkach termicznych muszą być w dobrym stanie.

2. Upewnić się czy stare podkładki termiczne zostały zdemontowane. Zamontować nowe podkładki (nie dotyczy wtryskiwaczy uszczelnianych na stożek).

3. Jarzma/śruby mocujące wtryskiwacze należy dokręcić odpowiednim momentem lub/i katem zgodnie z technologią. Jeżeli technologia tego wymaga, należy wymienić śruby mocujące na nowe.

4. Podłączyć wszystkie przyłącza hydrauliczne, sprawdzić ich szczelność. O-ringi na króćcach przelewowych wymienić w razie ich uszkodzenia, sprawdzić stan przewodów wysokiego ciśnienia.

5.Podłączyć wszystkie przyłącza elektryczne, sprawdzić obecność i stan uszczelnień złącz elektrycznych.

6. Przed uruchomieniem silnika należy bezwzględnie zmienić filtr paliwa. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie markowych filtrów (np. Bosch, MANN, Knecht oraz oryginalnych producentów pojazdów).

7. Upewnić się, że układ paliwowy jest odpowietrzony i nie zawiera zanieczyszczeń lub opiłków.

8. Układ paliwowy powinien być napełniony olejem napędowym spełniającym obowiązujące normy. Nie zalecamy stosowania Bio-Diesla z uwagi na wytrącanie się wody z paliwa (korozja elementów układu wtryskowego) oraz z powodu powstawania zwiększonych nagarów w komorze spalania.

9. Usunąć ewentualne błędy z pamięci sterownika silnika, skasować adaptacje.

10. Przeprowadzić jazdę próbną min. 30-50 km.

UWAGA! Nie bierzemy odpowiedzialnosci za sytuacje, gdy:

1. Silnik, do którego zostały zamontowane wtryskiwacze jest w złym stanie technicznym.

2. Nastąpiło mechaniczne uszkodzenie elementów wtryskiwaczy.

3. Do uszczelnienia elementów układu paliwowego użyto silikonu lub zastosowano węże które nie sa odporne na olej napędowy.

4. Pompa pracowała bez obecności paliwa.

5. Uruchomiono wtryskiwacze niezgodnie z instrukcją montażu.

6. Niewłaściwe eksploatowano wtryskiwacze (nieregularna wymiana oleju, filtra oleju, filtra paliwa, zła jakość oleju oraz paliwa, obecność zabrudzeń lub opiłków w układzie paliwowym, jak również próby samodzielnej naprawy i regulacji wtryskiwaczy).

7. W samochodzie zmieniono mapę układu wtryskowego lub dokonano innych modyfikacji zmieniających podstawowe parametry pracy.