Płatności

1) Ceny określone są w kwotach brutto. Jeśli umowa nie określa tego inaczej cena nie zawiera kaucji, w przypadku produktów regenerowanych, używanych sprawnych, a także kosztów transportu lub wysyłki produktów, innych kosztów związanych z dostawą i innych opłat, które mogą wystąpić.

2) Do ceny produktu regenerowanego lub używanego sprawnego doliczana jest odpowiednio kaucja, w zależności od rodzaju produktu, 250 zł brutto w przypadku wtryskiwaczy i 400 zł brutto w przypadku pompy wtryskowej. Kaucja nie obejmuje części nowych.

3) Obowiązują ceny loco magazyn Wulkan S.C.

4) Dostępne formy płatności w przypadku płatności z góry to "gotówka", a w przypadku płatności za pobraniem to "szybkie przelewy24" lub "przelew tradycyjny".

5) Wulkan S.C. może zmienić tylko wówczas, gdy w czasie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, zmianie uległy koszty będące podstawa kształtowania polityki cenowej Wulkan S.C.

6) Kupujący zrzeka się potrącenia oraz prawa wskazanego w art. 488 §2 i 490 §1 kodeksu cywilnego.

7) Wulkan S.C. w sytuacji wskazanej w art. 552 kodeksu cywilnego może w terminie kolejnych 30 dni od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu.

8) W braku odmiennego, pisemnego postanowienia, cena musi być zapłacona w terminie wskazanym w fakturze.

9) W przypadku braku zapłaty w terminie, Kupujący jest obowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.

10) Wszelkie płatności dokonane przez Kupującego, w pierwszej kolejności będą zaliczane na poczet należnych Wulkan S.C. kar umownych i odsetek, a dopiero następnie na poczet należności głównej. Kupujący nie może związać Wulkan S.C. wskazaniem, który z długów chce zaspokoić.

11) Kupujący zrzeka sie zarzutu potrącenia.

12) Do czasu zapłaty zamówione towary pozostaną własnością Wulkan S.C.