Zalecenia montażowe

Przed rozpoczęciem naprawy układu wtryskowego należy dokładnie oczyścić podzespoły, które będą demontowane i najbliższy obszar naprawy. Montaż elementów wymaga spełnienia odpowiednich norm czystości wymaganych dla układów wtryskowych, szczególnie układu Common Rail.

Każdorazowo naprawa układu powinna obejmować dokładne wyczyszczenie zasobnika paliwa układu CR, tzw. szyny, zalecane jest mycie w myjce ultradźwiękowej lub wymiana na nową oraz sprawdzenie jakości-czystości paliwa w zbiorniku naprawianego samochodu.

Należy zachować bezwzględną czystość w każdym etapie naprawy układu wtryskowego. Zanieczyszczenia powinny być odsysane, a nie wydmuchiwane.

Zaślepki otworów paliwowych należy nakładać/zdejmować bezpośrednio po rozłączeniu/ przed połączeniem każdego z podzespołów. Zaślepki są jednorazowego użytku.

Podczas naprawy należy bezwzględnie wymienić filtr paliwa na nowy. Po zamontowaniu należy napełnić go olejem napędowym.

Do układu paliwowego Delphi, ze względu na wymogi układu wtryskowego zalecane jest stosowanie oryginalnego filtra Delphi.

W układzie CR, w pierwszej kolejności należy montować pompę wysokiego ciśnienia a na końcu podłączyć przewody elektryczne.

Wszystkie połączenia należy dokręcać właściwym momentem dokręcania.

W trakcie naprawy należy być pewnym, że rozrząd jest prawidłowo ustawiony i zablokowany.

Przed pierwszym uruchomieniem układ powinien być odpowietrzony.

Po zamontowaniu układu należy wykasować wszystkie kody błędów, w razie konieczności wprowadzić niezbędne dane korekcyjne pracy wtryskiwaczy.

Podczas demontażu - montażu wtryskiwaczy należy:

Oczyścić gniazdko osadzenia wtryskiwaczy w głowicy i odessać zanieczyszczenia.

Zastosować tylko nowe podkładki termiczno uszczelniające oraz do układu Delphi, tylko nowe przewody wysokiego ciśnienia zasobnik - wtryskiwacz.

Po zamontowaniu wtryskiwaczy produkcji Delphi konieczne jest wprowadzenie 16 lub 21 cyfrowego kodu sterownika silnika ECU/DCU, który znajduje się na każdym produkcie.

Podczas demontażu - montażu pompy wtryskowej należy:

Dokładnie wyczyścić lub wymienić na nowe przewody paliwowe zasilające pompę.

Wymienić przewód wysokiego ciśnienia pompa - szyna ( dotyczy CR/Delphi)

Napełnić pompę paliwem przez zaciągnięcie ze zbiornika poprzez filtr paliwa za pomocą odpowiedniej pompy.

NIGDY NIE NALEŻY ZALEWAC POMPY NIEPRZEFILTROWANYM PALIWEM LUB PRÓBOWAĆ URUCHOMIĆ SILNIK NA SUCHEJ POMPIE.