Zwroty i reklamacje

1) Kupujący może zgłosić reklamację zakupionej części pod warunkiem, przedstawienia podpisanej przez serwis montujący wtryskiwacz/pompę karty gwarancyjnej wraz zaleceniami montażowymi, która stanowi oświadczenie, że montaż został przeprowadzony prawidłowo i nie przyczynił się do wystąpienia sytuacji będącej podstawą reklamacji.

2) W przypadku wątpliwości dalsza procedura przebiega wg polityki reklamacji ustalonej przez Wulkan S.C.

3) Innego rodzaju roszczenia związane z wadami tkwiącymi w rzeczy sprzedanej będą rozpatrywane zgodnie z aktualnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami Wulkan S.C.